About

Agnès Mateu

Vaig néixer a Barcelona el 29 de novembre de 1979, en una família d'inquietuds y professions creatives a nivell gràfic i pictòric. Els meus estudis han sigut, principalment, d'art, disseny i il.lustració. Després de tres anys d'intensa dedicació a la pintura vaig descobrir el Ioga com a valuós vehicle de recerca. En l'actualitat, el meu treball i estudi s'enfoca tant en la pintura com en el Ioga. Dos camins d'autoconeixemnt infinits.
Obro els ulls, miro
els tanco, hi veig.
D’aquesta doble mirada neixen obres que reflecteixen una recerca, convertint-se, sovint en retrobaments.
Escullo que siguin els colors els encarregats de conduir a les formes. El cromatisme flueix igual que ho fa la respiració, per altra banda la forma, el cos i l’espai ofereixen un lloc perquè aparegui l’escena d’una forma natural, sense ser pensada.
En el present, sempre nou, m’emociona reflectir bellesa, llum, goig i tot l’espai necessari per a permetre que el que ja és, sigui!


Nací en Barcelona el 29 de noviembre de 1979, en una familia de inquietudes y profesiones creativas a nivel gráfico y pictórico. Mis estudios han sido, principalmente, de arte, diseño e ilustración. Después de tres años de intensa dedicación a la pintura descubrí el Yoga como valioso vehículo de búsqueda. En la actualidad, mi trabajo y estudio se enfoca tanto en la pintura como en el Yoga. Dos caminos de autoconocimiento infinitos.
Abro los ojos, miro
los cierro, veo.
De esta doble mirada nacen obras que reflejan una búsqueda y que en ocasiones se convierten en reencuentros. Elijo que sean los colores los encargados de conducir a las formas. El cromatismo fluye igual que lo hace la respiración, mientras que la forma, el cuerpo y el espacio ofrecen un lugar para que aparezca la escena de una forma natural, sin ser pensada. En el presente, siempre nuevo, me emociona reflejar belleza, luz, gozo y todo el espacio necesario para permitir que lo que ya es, ¡sea!


I was born in Barcelona the 29th November 1979, in a family with interest and creative graphic and pictoric jobs. My studies have been mostly of art, design and illustration. After three years of intensive dedication to painting I discovered Yoga as a valuable way of research. At present my work and study are focused on painting as well as Yoga. Two ways of infinite self-knowledge.
I open the eyes, I look
I close them, I see.
From this double sight, there are works that come up and reflect a search which in some occasions turn into a reunion. I choose the colors to outline the forms. Chromatism flows as well as breath, whereas form, matter and space provide a place for the scene to arise naturally, without needing to be thought. At present, always new, I feel excited to reflect beauty, light, enjoyment and all the necessary space to allow that whatever it is, it be!

Exposicions

 • Col.lectiva "Art i Espiritualitat" a Spiritual Dance Festival (Barcelona, 2012).
 • Individual “Pedra Lluna” a Equilibrium (Barcelona 2010).
 • Col.lectiva “Tot a 100″ Montana Gallery (Sevilla 2009-10).
 • Individual “Bosc” a La Terrassa (Barcelona 2007).
 • Individual a les Arcenaulx (Marseille 2005).
 • Col.lectiva Anticuarian (Austin, EEUU 2004).
 • Individual en Le Passage (Aix-en-Provence 2004).
 • Gira Europea Bazart 2003.
 • Café la Place (Amsterdam).
 • Dussmam “casa de cultura” (Berlin).
 • La Samaritaine (Paris).
 • Le Printemps (Strasbourg).
 • Gira francesa Bazart 2002.
 • Librairie Flammarion (Lyon).
 • Librairie Castéla (Toulouse).
 • Librairie Privat (Bourdeuax).
 • La Charité Saint Eutrope (Gordes en Provence).
 • Galeries Lafayette  (Nantes).
 • Les Arcenaulx (Marseille).
 • Col.lectiva “Primavera a Abat Safont” (Barcelona 2001).
 • Col.lectiva “La Puerta Azul” llibreria St. Domènech (Barcelona 1999).

Exposiciones

 • Colectiva "Arte y Espiritualidad" en Spiritual Dance Festival (Barcelona, 2012).
 • Individual “Piedra Luna” en Equilibrium (Barcelona 2010).
 • Colectiva “Todo a 100″ Montana Gallery (Sevilla 2009-10).
 • Individual “Bosque” en La Terrassa (Barcelona 2007).
 • Individual en les Arcenaulx (Marseille 2005).
 • Colectiva Anticuarian (Austin, EEUU 2004).
 • Individual en Le Passage (Aix-en-Provence 2004).
 • Gira Europea Bazart 2003.
 • Café la Place (Amsterdam).
 • Dussmam “casa de cultura” (Berlin).
 • La Samaritaine (Paris).
 • Le Printemps (Strasbourg).
 • Gira francesa Bazart 2002.
 • Librairie Flammarion (Lyon).
 • Librairie Castéla (Toulouse).
 • Librairie Privat (Bourdeuax).
 • La Charité Saint Eutrope (Gordes en Provence).
 • Galeries Lafayette  (Nantes).
 • Les Arcenaulx (Marseille).
 • Colectiva “Primavera a Abat Safont” (Barcelona 2001).
 • Colectiva “La Puerta Azul” llibreria St. Domènech (Barcelona 1999).

Exhibitions

 • Group exhibition "Art and Spirituality" at Spiritual Dance Festival (Barcelona, 2012).
 • Individual exhibition "Moon stone" at Equilibrium (Barcelona 2010).
 • Group exhibition "All at 100" Montana Gallery (Sevilla 2009-10).
 • Individual exhibition "Forest" at La Terrassa (Barcelona 2007).
 • Individual exhibition at Les Arcenaulx (Marseille 2005).
 • Group exhibition (Austin, EEUU 2004).
 • Individual exhibition at Le Passage (Aix-en-Provence 2004).
 • European tour Bazart 2003.
 • Café la Place (Amsterdam).
 • Dussmam "culture house" (Berlin).
 • La Samaritaine (Paris).
 • Le Printemps (Strasbourg).
 • French tour Bazart 2002.
 • Librairie Flammarion (Lyon).
 • Librairie Castéla (Toulouse).
 • Librairie Privat (Bourdeuax).
 • La Charité Saint Eutrope (Gordes en Provence).
 • Galeries Lafayette (Nantes).
 • Les Arcenaulx (Marseille).
 • Group exhibition "Abat Safont Spring" (Barcelona 2001).
 • Group exhibition "Blue door" llibreria St. Domènech (Barcelona 1999).